DMCA.com Protection Status
Agile coaching
03/08/2020

ERP: Agile trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Chuyển đổi ERP không bao giờ là dễ dàng, Agile có thể giúp cải thiện kết quả của bạn. Các kế hoạch hoạch định nguồn lực […]
17/06/2020

Chứng chỉ ICAgile – Biến bạn trở thành chuyên gia về Agile

Chứng chỉ ICAgile Certification là con đường biến bản thân trở thành chuyên gia về Agile, người có thể kết hợp những giá trị Agile và […]