DMCA.com Protection Status
Agile Leadership
16/11/2023

Agile Leadership Principles (Các nguyên lý lãnh đạo theo Agile)

Năng lực thích ứng của tổ chức được định nghĩa là khả năng dẫn dắt sự và thích ứng nhanh với những biến động nội bộ […]
13/01/2022

Agile là tốt, trao quyền là tốt, OKR là tốt, chủ động là tốt

Nhiều người bảo trao quyền thì tốt hơn quản lý vụn vặt (micro-managed). Có người nói rằng Agile là cách làm việc hiện đại, tốt hơn […]
19/03/2021

Khóa học Agile – Khóa học phát triển phần mềm linh hoạt

Lý do ra đời khóa học Agile Từ khi tuyên ngôn Agile ra đời đến nay đã hơn 20 năm và nó đã giúp thay đổi […]