DMCA.com Protection Status
chuyển đổi số nông nghiệp
11/07/2022

Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam: Đâu là giải pháp?

Là một quốc gia với nguồn GDP chủ yếu đến từ ngành nông nghiệp, việc chuyển đổi số nông nghiệp là hết sức cần thiết. Chuyển […]
11/07/2022

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Thách thức và giải pháp 

Nông nghiệp đóng vai trò là “trụ chính” – động lực phát triển kinh tế. Nhưng nông nghiệp Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn […]
21/11/2021

Chuyển đổi số trong nông nghiệp – khi Pepsi trồng khoai

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện phương thức canh tác, nâng cao chất lượng sản […]