CI – Tích hợp liên tục

Agipedia

CD - Continuous Deployment

Triển khai Liên tục (CD) được coi như phần mở rộng của Tích hợp Liên tục (CI). CD là kĩ thuật này được sử dụng để giảm thiểu thời gian chờ, khoảng thời gian mà người dùng thật sự…

DevOps

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. DevOps là một thuật ngữ trong phát triển phần mềm để chỉ mối liên quan giữa quá trình phát triển và quá trình vận hành phần mềm.…

Hệ thống Tích hợp Liên tục

Hệ thống Tích hợp Liên tục là một hệ thống được xây dựng để triển khai Tích hợp Liên tục (CI - Continuous Integration). Hệ thống này bao gồm một số thành phần và cấu hình khác nhau. Đầu…