CI – Tích hợp liên tục

Agipedia

CD – Continuous Deployment

Triển khai Liên tục (CD) được coi như phần mở rộng của Tích hợp Liên tục (CI).

CD là kĩ thuật này được sử dụng để giảm thiểu thời gian chờ, khoảng thời gian mà người dùng thật sự được sử dụng phần mềm với những mã nguồn mới nhất được viết bởi nhà phát triển. Giống như CI, kĩ thuật này được triển khai với sự trợ giúp của một loạt các công cụ tự động.

DevOps

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. DevOps là một thuật ngữ trong phát triển phần mềm để chỉ mối liên quan giữa quá trình phát triển và quá trình vận hành phần mềm. Khi triển khai kĩ thuật Triển khai Liên tục (CD) sẽ dẫn đến nhu cầu cộng tác chặt chẽ giữa nhóm phát triển (development) và nhóm vận hành (operation). Nhu cầu này đã cho ra đời các công cụ tự động để tích hợp các công đoạn và cộng tác giữa các bên liên quan. Có một công thức nói lên tính chất này:

DevOps = Development + Operation

Hệ thống Tích hợp Liên tục

Hệ thống Tích hợp Liên tục là một hệ thống được xây dựng để triển khai Tích hợp Liên tục (CI – Continuous Integration). Hệ thống này bao gồm một số thành phần và cấu hình khác nhau. Đầu vào của hệ thống này chính là mã nguồn riêng lẻ từ các nhà phát triển, đầu ra của hệ thống là một phiên bản hợp nhất của sản phẩm và các báo cáo, phản hồi và lỗi phát sinh nếu có.

ci-he-thong-tich-hop-lien-tuc