Đánh giá hiệu suất nhân viên
21/02/2023

[Xem video]: Đánh giá hiệu suất nhân viên – Bài học thành công & thất bại

Diễn giả: 1. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền Human Resources Manager, B.GRIMM Power Việt Nam: Chị Huyền có nhiều năm làm quản lý nhân sự, có […]