E-learning
23/06/2022

E-learning và lí do chưa sẵn sàng sử dụng của doanh nghiệp

Theo báo cáo về học tập tại nơi làm việc của LinkedIn 2018, 94% nhân viên nói rằng họ sẽ gắn bó với một tổ chức […]
27/05/2022

Review Chương trình tư vấn Agile dành cho doanh nghiệp

Hiện nay, chương trình tư vấn Agile được xem là một giải pháp chuyển đổi tối ưu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối […]