Getfly
21/02/2023

[Xem video]: Quản trị hiệu suất trong doanh nghiệp

Diễn giả: 1. Mr. Phan Huy Nam – Chuyên gia BSC KPI: 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực với vai […]