DMCA.com Protection Status
Hiểu nhầm về DevOps
28/02/2021

6 hiểu nhầm về DevOps cần tránh

Chúng ta rất hứng khởi về sự phát triển của DevOps. Nhưng khi việc ứng dụng tăng lên, sẽ có những nhận thức khác nhau về DevOps. Chúng ta thấy điều này đang diễn ra.