Pushsale
21/02/2023

[Xem video]: Phương pháp ảnh hưởng và thuyết phục nhân viên

Diễn giả: 1. Anh Lê Huy Long – Chuyên gia huấn luyện, đào tạo đội ngũ. Anh từng tham gia huấn luyện và đào tạo cho […]