DMCA.com Protection Status
Quản lý thời gian cá nhân
21/06/2023

Top 10 ứng dụng quản lý thời gian mà bạn có thể chưa biết

Công việc chồng chất, không thể hoàn thành công việc trong ngày, thường xuyên phải làm ngoài giờ,… Đây có lẽ là tình trạng mà nhiều […]
08/11/2022

Quản lý thời gian cá nhân – Cân bằng công việc và cuộc sống

Quản lý thời gian cá nhân là kỹ năng sắp xếp, phân chia và thực hiện các công việc một cách khoa học nhằm giải quyết […]