DMCA.com Protection Status
văn hóa tổ chức
15/03/2023

Văn hóa tổ chức – Thay đổi bắt đầu từ chính bạn

Tóm tắt chia sẻ của diễn giả Ankur Nag tại Agile Vietnam Conference 2022 – hội nghị Agile thường niên lớn nhất và uy tín nhất […]