Agile là gì? Scrum là gì?

Video giúp trả lời những câu hỏi tổng quan về Agile và Scrum như:

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Xem thêm: Video: Agile/Scrum là gì? […]

  2. […] chưa biết về Scrum, hãy xem hai video sau để có hiểu biết tổng quan về Scrum: Agile và Scrum là gì? và Scrum hoạt động như thế […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *