Các vai trò trong Scrum là những cá nhân hoặc nhóm tham gia vào trong quá trình vận hành Scrum. Mỗi vai trò có những mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu khác nhau. 

3-vai-tro-chinh-trong-mot-nhom-scrum-tieu-chuan

3 vai trò chính trong một nhóm Scrum tiêu chuẩn

Trong Scrum có 3 vai trò chính:

  • Product Owner: Là người chịu trách nhiệm về sự thành công của sản phẩm đang được phát triển. Công việc chủ yếu của Product Owner là tối ưu hóa giá trị của sản phẩm thông qua việc quản lý thật tốt Product Backlog.
  • Scrum Master: Là người đảm bảo Nhóm Scrum hoạt động năng suất nhất thông qua việc áp dụng tốt Scrum. ScrumMaster cũng có nhiệm vụ loại bỏ tất cả các trở ngại mà nhóm gặp phải, bảo vệ nhóm trước tất cả những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới công việc của nhóm.
  • Nhóm Phát triển: Là tập hợp của từ 3 đến 9 thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp tham gia sản xuất. Hai tính chất quan trọng nhất của Nhóm Phát triển đó là tự-tổ chức và liên-chức năng.

Kho bài viết liên quan:

Khóa học liên quan: