Học viện Agile

Là đơn vị số 1 về chuyển đổi Agile tại Việt Nam, Học viện Agile thúc đẩy đổi mới quản trị thông qua việc phát triển mô hình trường đại học số và cung cấp những phần mềm giáo dục, cộng tác hàng đầu tại Đông Nam Á. Không chỉ thế, Học viện Agile còn là hình mẫu trong lĩnh vực đổi mới quản trị, mang lại cuộc sống thịnh vượng, thành công và hạnh phúc cho cán bộ nhân viên.

KHAI PHÓNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI