DMCA.com Protection Status

Chương trình phát triển lãnh đạo NeoLeader

Định hình phong cách lãnh đạo
 • Hình thức học: Workshop trực tuyến
 • Thời lượng: 3 tháng
 • Lịch khai giảng: Hàng tháng

Giới thiệu chung

 • Thời lượng: 8 tuần học + seminar chuyên đề với hình thức trực tuyến
 • Lý thuyết muốn truyền đạt: Wise Leadership nhà lãnh đạo tận tâm, phục vụ, linh hoạt, khôn ngoan, đạo đức.
 • Khóa học cân bằng giữa: Kiến thức thực tế & Lý luận bài bản

MỤC TIÊU

 • ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH
  Tìm hiểu sâu về các phong cách lãnh đạo (đặc biệt là transformational leadership, situational leadership, agile leadership và wise leadership).
 • TRANG BỊ KIẾN THỨC
  Trang bị thêm các kiến thức thực tế phục vụ vai trò lãnh đạo như đàm phán, thuyết phục và năng lực hoạch định.
 • TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC
  Triển khai chiến lược, cũng như tạo lập văn hóa phục vụ lấy khách hàng làm trung tâm.

Đội ngũ giảng viên

- Mỗi lớp có một giảng viên chủ nhiệm là người theo dõi, phản hồi cho hoạt động học tập, áp dụng của mỗi học viên từ khâu lập kế hoạch cho tới thực thi và tổng kết.

- Các giảng viên còn lại là giảng viên doanh nhân, người chia sẻ kinh nghiệm của mình ở mỗi chủ đề phù hợp với diễn biến của lớp

Đối tượng tham gia

 • Quản lý đang chuẩn bị đảm nhận những trọng trách lớn hơn.

 • Lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn định hình phong cách, bồi dưỡng tư duy chiến lược.

  Nội dung khóa học

  Trải nghiệm học tập

  WORKSHOP CHUYÊN ĐỀ

  Học viên và mentor sẽ gặp nhau trong các buổi workshop chuyên đề tại phòng học Zoom vào thứ Bảy.

  HỘI THẢO MỞ RỘNG

  Gặp gỡ các chuyên gia đầu ngành trong các hội thảo đan xen với các workshop chuyên đề..

  HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

  Cùng nhau khai thác một số khoá học trên nền tảng học tập trực tuyến (Coursera, edX, Agilearn…).

  ĐỌC SÁCH THÔNG MINH

  Học viên sẽ được đọc sâu có phản biện, thảo luận nhiều tác phẩm kinh điển với sự hướng dẫn của mentor.

  Reading Challenge

  Thách thức đọc sách có ý nghĩa lớn trong việc định hình thói quen và nâng cấp năng lực học tập suốt đời.

  Học viên được đọc sâu, trao đổi và thảo luận về những tác phẩm trong sách chọn lựa của chương trình, bao gồm 11 tác phẩm kinh điển và quan trọng với các chủ đề đa dạng: quản trị, khoa học chính trị, tâm lý học, lịch sử, quân sự, thể thao…

  Giá trị của khóa học

  • Định hình phong cách lãnh đạo
  • Trang bị thêm các kiến thức thực tế phục vụ vai trò lãnh đạo
  • Triển khai chiến lược, tạo lập văn hóa phục vụ lấy khách hàng làm trung tâm

  Chương trình phát triển lãnh đạo NeoLeader

  Định hình phong cách, bồi dưỡng tư duy chiến lược. Tham gia khóa học để tìm hiểu sâu về các phong cách lãnh đạo, trang bị thêm các kỹ năng phục vụ vai trò lãnh đạo như kỹ năng đàm phán và thuyết phục, năng lực hoạch định, triển khai chiến lược, cũng như tạo lập văn hóa phục vụ lấy khách hàng làm trung tâm.

  Mời bạn tìm hiểu ngay!

  Đặt lịch tư vấn