Đào tạo, tư vấn và huấn luyện chuyển đổi doanh nghiệp

Trang bị phương pháp luận đổi mới sáng tạo, thay đổi về tư duy, đổi mới cách thức quản lý, phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng linh hoạt cho doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi.

Anh_1
Giúp tổ chức đạt được sự linh hoạt ở các cấp độ: từ cấp độ cá nhân (Personal Agility), đến cấp độ vận hành (Operational Agility) và cấp độ chiến lược (Strategic Agility)

Anh_2
Năng suất tăng lên, tỉ lệ thành công của các dự án tăng gấp ba lần (Theo báo cáo CHAOS 2015)
Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, kiểm soát tiến độ theo kế hoạch

ANh_3
Trọng tâm của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ, mà nằm ở yếu tố chuyển đổi về con người, về tư duy và về văn hóa của một doanh nghiệp, tổ chức”. Để chuyển đổi số thành công cần bắt đầu từ chuyển đổi Agile.

Anh_4
Việc làm Agile một cách bài bản ngay từ đầu không chỉ giúp doanh nghiệp đạt được năng lực Agile mà còn giúp tiết kiệm chi phí đáng kể và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khan hiếm như: tài chính, nhân tài, thời gian

Đăng ký tư vấn

3 cấp độ tư vấn, đào tạo và huấn luyện

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CÁC CHƯƠNG TRÌNH LẤY CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

Khách hàng của chúng tôi

Học viện Agile

Đơn vị đào tạo và tư vấn toàn diện, giúp doanh nghiệp đổi mới quản trị, linh hoạt trước thay đổi của thị trường, phát triển đội ngũ, mở rộng kinh doanh.

Cung cấp giải pháp đổi mới quản trị toàn diện cho doanh nghiệp:

+ Từ cấp chiến lược đến nhân viên

+ Từ tư vấn, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, đến cấp chứng chỉ

+ Từ chuyên gia, nội dung, phần mềm, đến quy trình

Mời bạn tìm hiểu ngay!

Đặt lịch tư vấn