Kế hoạch Phát hành trong Scrum

Trong Agile/Scrum, việc lập kế hoạch phát hành là một việc đơn giản hơn rất nhiều so với sử dụng Gantt Chart trong các mô hình truyền thống. Một cách phổ biến để lập kế hoạch phát hành là sử dụng tốc độ của nhóm và biểu đồ Release Burndown dựa trên Product Backlog đầy đủ, các hạng mục đã được ước lượng theo ước tính linh hoạt.

release burndown chart

Hình 1. Biều đồ Release Burndown

Vận tốc nhóm là số điểm mà nhóm hoàn thành được trong một sprint. Vận tốc của nhóm trong Hình 1 là 50/8= 6.25 điểm/sprint.
Bài này sẽ xem xét một số trường hợp của kế hoạch phát hành:

 1. Khi có một deadline định sẵn
  Nhóm Scrum cùng làm việc để biết được tốc độ của nhóm. Sau đó xem xét những tính năng nào có thể hoàn thành được tới thời điểm đó.
  Ví dụ, Hình 1 và deadline là ở sprint 12, lúc đó nhóm được ước lượng là sẽ hoàn thành khoảng 12 * 6.25 = 75 điểm. Vậy PO phải làm việc để tái ưu tiên lại các hạng mục để tới thời điểm đó có một tập các tính năng mang lại nhiều giá trị nhất.
 2. Khi cần phải hoàn thành một tập nhất định những tính năng để có thể phát hành
  Lúc này nhóm sẽ tìm xem mất bao nhiêu sprint nữa để hoàn thành được những tính năng đó.
  Ví dụ dữ liệu ở Hình 1, nhóm phải hoàn thành một tập các tính năng với 80 điểm, như vậy nhóm ước lượng cần phải tới 80/6.25 = 13 sprint để hoàn thành tập tính năng
 3. Có một deadline định sẵn với một tập tính năng nhất định nằm trong khả năng của nhóm
  Quay lại trường hợp 1 để xem.
 4. Có một deadline định sẵn với một tập tính năng nhất định nằm ngoài khả năng của nhóm
  PO nên xem xét tăng khả năng của nhóm, nếu không thì PO nên xem xét giảm tập tính năng và sử dụng cách làm việc của trường hợp 1.
Related Posts
Sprint là gì? Vai trò của Sprint khi áp dụng phương pháp Agile Scrum

Định nghĩa của Sprint Sprint trong Scrum là khoảng thời gian mà Nhóm Scrum tiến hành tất cả các hoạt Read more

Hạng mục Product Backlog là gì

Hạng mục Product Backlog là tên gọi dùng cho các phần tử của một Product Backlog. Product Backlog là một Read more

Làm mịn Product Backlog là gì?

Việc làm mịn Product Backlog là hoạt động thêm vào các chi tiết, ước lượng, và trình tự của các Read more