DMCA.com Protection Status
BA
30/06/2021

Mô tả công việc vị trí Business Analyst thực tập

Sự phát triển của các ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin là xu hướng tất yếu của xã hội. Để đạt sự thành […]
29/06/2021

Lộ trình business analyst roadmap chuẩn để thành công

Câu chuyện phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ phần mềm luôn nhận được sự quan tâm của giới trẻ. Lĩnh vực công nghệ […]
29/06/2021

Giải đáp thắc mắc Business Analyst học ngành gì?

Xu hướng tìm kiếm các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm ngày càng gia tăng, trong đó có vị trí Business Analyst nhận […]