DMCA.com Protection Status
chuyển đổi số trong nông nghiệp
11/07/2022

Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam: Đâu là giải pháp?

Là một quốc gia với nguồn GDP chủ yếu đến từ ngành nông nghiệp, việc chuyển đổi số nông nghiệp là hết sức cần thiết. Chuyển […]
11/07/2022

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Thách thức và giải pháp 

Nông nghiệp đóng vai trò là “trụ chính” – động lực phát triển kinh tế. Nhưng nông nghiệp Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn […]
21/11/2021

Chuyển đổi số trong nông nghiệp – khi Pepsi trồng khoai

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện phương thức canh tác, nâng cao chất lượng sản […]
29/08/2021

Giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp

Xu thế chuyển đổi số khiến cho mọi lĩnh vực bắt buộc phải thay đổi để đáp ứng với nhu cầu thị trường, tình hình dịch […]