DMCA.com Protection Status
IKIGAI
21/11/2022

Tại sao phải quản lý thời gian và mẹo cải thiện hiệu quả! 

Quản lý thời gian là quá trình sắp xếp và lập kế hoạch để phân chia thời gian cụ thể cho các hoạt động bạn cần […]
07/11/2022

6 “trái đắng” khi quản lý thời gian kém hiệu quả

Quản lý thời gian là quá trình lập kế hoạch và kiểm soát lượng thời gian dành cho các hoạt động cụ thể. Quản lý thời gian […]
18/03/2021

Ikigai là gì? Cách tìm Ikigai hướng tới cuộc đời ý nghĩa hơn

Ikigai là một khái niệm xuất hiện trong văn hóa của người Nhật vùng Okinawa, được dịch là “Lý do để sống”. Trong đó “Iki” là […]