DMCA.com Protection Status
Lãnh đạo
16/08/2023

[Offline Workshop] Lãnh đạo trong thời kỳ biến động

09/02/2023

Lãnh đạo cần làm gì trong quá trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số tạo ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và các doanh nhân. Trong quá trình chuyển đổi số, vai trò của lãnh […]
05/02/2021

Làm việc ở nhà và 9 câu nói của các lãnh đạo Rakuten

Để giúp ngăn chặn sự lây lan liên tục của COVID-19, các công ty và tổ chức trên toàn cầu đã chuyển sang làm việc từ […]