DMCA.com Protection Status
PMO
22/03/2024

Cách bắt đầu và phát triển Trung tâm chuyển đổi Lean-Agile

Quá trình chuyển đổi không diễn ra cục bộ. Quá trình chuyển đổi cần động lực, sự chỉ đạo và quản lý giống như điều mà […]
01/06/2023

Vai trò và chức năng của ngành quản lý dự án kỹ thuật

Quản lý dự án là một trong những ngành có tiềm năng phát triển nhất hiện nay. Tại thị trường Việt Nam, dự án trong các […]
29/03/2021

PMO là gì? Vai trò của PMO trong quản lý dự án

PMO là gì? PMO là viết tắt của Project Management Office là phòng quản lý dự án. Hiện nay, PMO là mô hình khá phổ biến […]
03/08/2020

ERP: Agile trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Chuyển đổi ERP không bao giờ là dễ dàng, Agile có thể giúp cải thiện kết quả của bạn. Các kế hoạch hoạch định nguồn lực […]