DMCA.com Protection Status
Quản lý danh mục đầu tư tinh gọn
15/04/2024

Ai là ai trong LPM: Tìm hiểu vai trò và trách nhiệm chính

Quản lý danh mục đầu tư tinh gọn (LPM) là một yếu tố quan trọng của SAFe nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa danh mục […]
03/04/2024

Tại sao các doanh nghiệp lớn cần SAFe chứ không phải Agile cấp nhóm

Quá trình phát triển phần mềm cực kỳ sôi động và hướng tới kết quả, với sự đổi mới nhanh chóng và công nghệ liên tục […]
13/03/2024

3 bước để bắt đầu Quản lý danh mục đầu tư tinh gọn

Các nhà lãnh đạo PPM (quản lý danh mục đầu tư và chương trình) muốn triển khai Quản lý danh mục đầu tư tinh gọn Scaled […]