[Video] Hoàn thành mọi việc với Kanban


Khóa học nâng cao hiệu quả công việc dành cho cá nhân.
Xem chi tiết tại: http://hocvienagile.com/agilemindset4u/

Related Posts
Khóa học online "Scrum Essence"

Học Scrum nhanh chóng, hiệu quả theo cách của bạn. Học online là biện pháp phù hợp nhất cho những Read more

Certified ScrumMaster 2016 | Học viện Agile

Khóa đào tạo Certified ScrumMaster đầu tiên của năm 2016 do Học viện Agile phối hợp với ShineScrum tổ chức.