Nhiệm vụ phiên dịch mục tiêu của lãnh đạo OKR

Mục tiêu để làm gì? Mục tiêu là phương tiện quản trị để:

1) Định hướng sự chú ý, nỗ lực, và hành động hướng tới nó, thúc đẩy một người sử dụng khả năng hiện có

2) Thúc đẩy sự phản hồi khi mọi người cần kiểm tra tiến độ, cam kết thực hiện mục tiêu, thực hiện các nhiệm vụ phức tạp

Mục tiêu như thế nào là tốt?

1) Quan trọng, có ý nghĩa

2) Cụ thể

3) Định hướng hành động

4) Truyền cảm hứng

Khi CEO nhận các mục tiêu tài chính như lợi nhuận hay vốn hóa thị trường mà lại chuyển ngay xuống thành mục tiêu của công ty thì sẽ có một số điểm không đủ tốt:

1) Định hướng hành động: Hầu hết thành viên, đặc biệt không phải đội kinh doanh không biết mình sẽ làm gì (có khả năng một chút liên quan tới tiết kiệm chi phí hay cải tiến)

2) Truyền cảm hứng: Đội ngũ sẽ hỏi – mục tiêu này liên quan tới mình như thế nào? Thông thường phục vụ cổ đông là một nghĩa vụ hơn là một cảm hứng. Xây dựng một tổ chức, đạt được một sản phẩm, giải quyết được cho một tập khách hàng nào đó, thay đổi được điều gì cho xã hội thì chắc là truyền cảm hứng hơn.

Do đó, nhiệm vụ của CEO khi nhận các mục tiêu thì cần “dịch” thành mục tiêu của công ty.  Nếu công ty đã có chiến lược/định hướng thì thực ra mục tiêu lúc đó là đạt được một phần của chiến lược.

Ví dụ CEO có mục tiêu gia tăng lợi nhuận hơn trung bình của ngành thì có khả năng đó là sẽ cần thực hiện tin học hóa một số khâu để giảm chi phí hay gia tăng chất lượng để gia tăng tỷ lệ mua lại….

Nên khi áp dụng OKR mà chúng ta sử dụng tư duy BSC thì sẽ rất tốt, chứ không chỉ là các mục tiêu tài chính.

Phạm Anh Đới

Related Posts
Có nên dùng OKR để đánh giá nhân viên cho tiện không nhỉ?

Cách đây một thời gian mấy bạn nhân sự (HRM) của mấy ngân hàng hỏi: Ngân hàng muốn áp dụng Read more

Mục tiêu: OKR & doanh số
Triển khai OKR hiệu quả cho doanh nghiệp

Cách đây một vài năm, tôi đã huấn luyện OKR cho một khối của một ngân hàng nhằm mục đích Read more

Bí kíp vượt qua cơ lốc vận hành
Xây dựng Mục tiêu (O)

Nếu ban lãnh đạo công ty thông báo: "chiến lược của chúng ta là ..." và rất nhanh đã 2 Read more

Viết O trước hay KR trước?
Đào tạo OKR của Học viện Agile tại doanh nghiệp CO-WELL

Các chuyên gia khẳng định: bạn phải biết mình muốn gì (O - Mục tiêu) rồi từ đó mới tìm Read more