Nhiệm vụ phiên dịch mục tiêu của lãnh đạo OKR

Mục tiêu để làm gì? Mục tiêu là phương tiện quản trị để:

1) Định hướng sự chú ý, nỗ lực, và hành động hướng tới nó, thúc đẩy một người sử dụng khả năng hiện có

2) Thúc đẩy sự phản hồi khi mọi người cần kiểm tra tiến độ, cam kết thực hiện mục tiêu, thực hiện các nhiệm vụ phức tạp

Mục tiêu như thế nào là tốt?

1) Quan trọng, có ý nghĩa

2) Cụ thể

3) Định hướng hành động

4) Truyền cảm hứng

Khi CEO nhận các mục tiêu tài chính như lợi nhuận hay vốn hóa thị trường mà lại chuyển ngay xuống thành mục tiêu của công ty thì sẽ có một số điểm không đủ tốt:

1) Định hướng hành động: Hầu hết thành viên, đặc biệt không phải đội kinh doanh không biết mình sẽ làm gì (có khả năng một chút liên quan tới tiết kiệm chi phí hay cải tiến)

2) Truyền cảm hứng: Đội ngũ sẽ hỏi – mục tiêu này liên quan tới mình như thế nào? Thông thường phục vụ cổ đông là một nghĩa vụ hơn là một cảm hứng. Xây dựng một tổ chức, đạt được một sản phẩm, giải quyết được cho một tập khách hàng nào đó, thay đổi được điều gì cho xã hội thì chắc là truyền cảm hứng hơn.

Do đó, nhiệm vụ của CEO khi nhận các mục tiêu thì cần “dịch” thành mục tiêu của công ty.  Nếu công ty đã có chiến lược/định hướng thì thực ra mục tiêu lúc đó là đạt được một phần của chiến lược.

Ví dụ CEO có mục tiêu gia tăng lợi nhuận hơn trung bình của ngành thì có khả năng đó là sẽ cần thực hiện tin học hóa một số khâu để giảm chi phí hay gia tăng chất lượng để gia tăng tỷ lệ mua lại….

Nên khi áp dụng OKR mà chúng ta sử dụng tư duy BSC thì sẽ rất tốt, chứ không chỉ là các mục tiêu tài chính.

Phạm Anh Đới

Related Posts
OKR phù hợp với công ty nào và mang lại điều gì cho họ?

OKR phù hợp với công ty nào và mang lại điều gì cho họ? Gần đây, trong buổi khảo sát Read more

OKR là tạo ra sự thay đổi về chất: dễ hiểu những khó áp dụng
Hình ảnh Học viện Agile đào tạo huấn luyện OKR tại COO-WELL

Nghe nói tới những bài truyền thông về OKR, rất nhiều chủ doanh nghiệp tìm tới, nhưng cơ bản trước Read more

OKR Facilitator là điều kiện đủ để OKR thực sự mang lại giá trị

"Mục tiêu không tạo ra kết quả trực tiếp, hành động thì có" Đó là lý do nhiều lãnh đạo Read more

So sánh: Agile là tốt, trao quyền là tốt, OKR là tốt, chủ động là tốt

Nhiều người bảo trao quyền thì tốt hơn quản lý vụn vặt (micro-managed). Có người nói rằng Agile là cách Read more