OKR là tạo ra sự thay đổi về chất: dễ hiểu những khó áp dụng

Nghe nói tới những bài truyền thông về OKR, rất nhiều chủ doanh nghiệp tìm tới, nhưng cơ bản trước sau thì phần lớn họ đều vỡ mộng với một kết luận: OKR không phù hợp với người Việt.

Tại sao lại thế?

Mỗi tổ chức, cá nhân là một hệ thống. Kết quả của hệ thống hiện thời là quán tính từ cái bánh đà.

Ví dụ:

Một doanh nhân với những mối khách hàng, uy tín của mình mở doanh nghiệp, thực ra doanh nghiệp kinh doanh đang dựa vào những gì mà doanh nhân đó tạo dựng trước đó (cái quán tính). Nếu giờ doanh nghiệp có đội ngũ và nguồn lực thì bồi bổ thêm uy tín đó để dần thương hiệu của doanh nghiệp vượt lên trên thương hiệu của cá nhân thì đó là đang thêm lực vào các bánh đà – tạo ra thay đổi về chất.

Hay một doanh nghiệp đã làm việc rất uy tín trước đó, giờ mở rộng để kinh doanh thì thương hiệu là của trước đó (cái quán tính), chứ không phải bây giờ. Vậy giờ khi mở rộng ra thì mở rộng tập khách hàng và nhiều nguồn lực hơn sẽ tạo thương hiệu tốt hơn thì là lăn bánh đà.

OKR là thay đổi hệ thống, thêm lực vào cái bánh đà chứ không phải khai thác lực từ cái bánh đà.

Những tổ chức nào không chú tâm vào việc xây dựng hệ thống: tập khách hàng, thương hiệu, sức mạnh tài chính, đội ngũ, văn hóa, cơ cấu, hệ thống quy phạm… mà chỉ chú tâm vào việc khai thác để có lợi nhuận ngắn hạn thì OKR không phù hợp.

Phạm Anh Đới

Related Posts
OKR phù hợp với công ty nào và mang lại điều gì cho họ?

OKR phù hợp với công ty nào và mang lại điều gì cho họ? Gần đây, trong buổi khảo sát Read more

OKR Facilitator là điều kiện đủ để OKR thực sự mang lại giá trị

"Mục tiêu không tạo ra kết quả trực tiếp, hành động thì có" Đó là lý do nhiều lãnh đạo Read more

Nhiệm vụ phiên dịch mục tiêu của lãnh đạo OKR

Mục tiêu để làm gì? Mục tiêu là phương tiện quản trị để: 1) Định hướng sự chú ý, nỗ Read more

So sánh: Agile là tốt, trao quyền là tốt, OKR là tốt, chủ động là tốt

Nhiều người bảo trao quyền thì tốt hơn quản lý vụn vặt (micro-managed). Có người nói rằng Agile là cách Read more