DMCA.com Protection Status
Agile Vietnam Conference 2023
16/01/2024

Adopting Agile mindset in traditional companies. Where and How?- Phạm Anh Tuấn

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Phạm Anh Tuấn – Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số – Trung tâm Nghiên cứu và […]
16/01/2024

Business Agility builds enterprises optimized for value delivery- Gerald Cadden

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Gerald Cadden, Business Agility and Strategic Advisor – SAFe Inc. tại Agile Vietnam Conference 2023. Business Agility […]
10/01/2024

How to deal with crisis?- Trần Nhân Quý

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Trần Nhân Quý, Giám đốc điều hành của Zühlke Vietnam tại Agile Vietnam Conference 2023. Bài chia […]
10/01/2024

Developing Agility – Why hasn’t our agility been improved?

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Nguyễn Khắc Nhật, CEO CodeGym Việt Nam tại Agile Vietnam Conference 2023. Bài chia sẻ của diễn […]
03/01/2024

An overview of sustainable workforce in digital era and how it can help business growth – Phạm Thành Đại Lĩnh

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Phạm Thành Đại Lĩnh, Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số – FPT Digital tại Agile Vietnam […]
03/01/2024

Scrum: Delivering 2x the work in 1/2 the time. Wait, why am I not getting this?

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Ethan Soo, Scrum Fellow and Regional Partner, Scrum Inc. tại Agile Vietnam Conference 2023. Sự ra đời […]