DMCA.com Protection Status
chuyển đổi số thành công
11/12/2021

Giải pháp chuyển đổi số ngành ngân hàng hiệu quả

Chuyển đổi số ngành ngân hàng bước đầu đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên để thực hiện đồng bộ và đáp ứng […]
30/11/2021

Các giải pháp chuyển đổi số trong kinh tế sau đại dịch

Đại dịch Covid – 19 đã tác động mạnh mẽ tạo nên những thay đổi lớn trong xã hội. Hoạt động chuyển đổi số trong kinh […]
30/11/2021

Hoạt động chuyển đổi số đến cốt lõi là gì? Hiểu và làm đúng

Thực tế hiện tại cho thấy chuyển đổi số không chỉ còn là lựa chọn mà yêu cầu bắt buộc của bất kỳ tổ chức, doanh […]
30/11/2021

Hiểu về chuyển đổi số hay là chết và cách để thành công

Chuyển đổi số hay là chết được đặt ra bắt buộc các tổ chức doanh nghiệp phải lựa chọn. Bên canh những doanh nghiệp thành công, […]
28/10/2021

Giải pháp mới cho thực trạng chuyển đổi số ở Việt Nam

Chuyển đổi số hiện nay đã trở thành xu hướng toàn cầu và là điều tất yếu ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp. […]
25/10/2021

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – thay đổi từ tư duy

Chuyển đổi số sẽ gặp nhiều khó khăn nếu doanh nghiệp chưa thay đổi tư duy tiếp cận và mô hình quản lý. Cùng Học viện […]
25/10/2021

Cứ công nghệ hiện đại là chuyển đổi số thành công?

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, trở thành động lực phát triển và mục tiêu […]
24/09/2021

6 bước trong quy trình chuyển đổi số thành công

Chuyển đổi số đang là xu hướng của các doanh nghiệp tại Việt Nam nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID19 đang ảnh hưởng đến […]
24/09/2021

Nguy cơ chuyển đổi số thất bại nếu không tiếp cận linh hoạt

Mặc dù có rất nhiều công ty, doanh nghiệp, tập đoàn ở Việt Nam đã và đang chuyển đổi số nhưng tỉ lệ thành công vẫn […]