DMCA.com Protection Status
Lập kế hoạch PI
10/04/2024

Hướng dẫn căn bản về cách lập kế hoạch PI [Phiên bản SAFe 2023]

Khi bạn bắt đầu mở rộng quy mô Agile trong công ty của mình, ý nghĩ phải tập hợp nhiều nhóm Agile lại với nhau trong […]
03/04/2024

Tại sao các doanh nghiệp lớn cần SAFe chứ không phải Agile cấp nhóm

Quá trình phát triển phần mềm cực kỳ sôi động và hướng tới kết quả, với sự đổi mới nhanh chóng và công nghệ liên tục […]
22/03/2024

Agile Release Train (ART)

Khái niệm Agile Release Train (ART) là trọng tâm để hiểu các cấu trúc của SAFe và triển khai chúng. Vậy ART là gì? Đây có […]
22/03/2024

Lập kế hoạch PI là gì?

Program Increment (PI) là một khoảng thời gian, thường từ 8 đến 12 tuần, trong đó các nhóm phát triển đặt mục tiêu mang lại giá […]