Bài viết

[Casestudy] Cách CIGNA sử dụng tư duy phát triển để cải thiện hiệu suất

,
Hợp tác là cách chúng tôi luôn ưu tiên hằng ngày. Mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng nhau hướng đến mục tiêu đưa tổ chức phát triển toàn diện.  Karla Shores, Giám…