Bài viết

[Managing Review 3] 12 nguyên tắc quản lí phổ quát của Inamori Kazuo

Chúng ta sẽ còn trở lại với Henry Mintzberg trong một dịp khác. Nhưng tuần này tôi muốn chuyển hướng giới thiệu với anh chị em đồng nghiệp một tư duy quản trị, nguyên tắc quản lí rất…

[Managing Review 1] Mô hình hoạt động quản lí của Henry Mintzberg

Người ta ấn tượng với Mintzberg bởi những quan sát sâu sắc về công việc của nhà quản lí trong nhiều năm, bắt đầu từ luận án tiến sĩ cho tới các cuốn sách rất sâu sắc về nghề quản…