DMCA.com Protection Status
SAFe
15/04/2024

Ai là ai trong LPM: Tìm hiểu vai trò và trách nhiệm chính

Quản lý danh mục đầu tư tinh gọn (LPM) là một yếu tố quan trọng của SAFe nhằm đảm bảo sự đồng bộ giữa danh mục […]
10/04/2024

Hướng dẫn căn bản về cách lập kế hoạch PI [Phiên bản SAFe 2023]

Khi bạn bắt đầu mở rộng quy mô Agile trong công ty của mình, ý nghĩ phải tập hợp nhiều nhóm Agile lại với nhau trong […]
03/04/2024

Tại sao các doanh nghiệp lớn cần SAFe chứ không phải Agile cấp nhóm

Quá trình phát triển phần mềm cực kỳ sôi động và hướng tới kết quả, với sự đổi mới nhanh chóng và công nghệ liên tục […]
22/03/2024

Agile Release Train (ART)

Khái niệm Agile Release Train (ART) là trọng tâm để hiểu các cấu trúc của SAFe và triển khai chúng. Vậy ART là gì? Đây có […]
22/03/2024

Lập kế hoạch PI là gì?

Program Increment (PI) là một khoảng thời gian, thường từ 8 đến 12 tuần, trong đó các nhóm phát triển đặt mục tiêu mang lại giá […]
22/03/2024

Cách bắt đầu và phát triển Trung tâm chuyển đổi Lean-Agile

Quá trình chuyển đổi không diễn ra cục bộ. Quá trình chuyển đổi cần động lực, sự chỉ đạo và quản lý giống như điều mà […]
13/03/2024

Các giá trị cốt lõi của SAFe

Bốn giá trị cốt lõi bao gồm sự đồng bộ, tính minh bạch, tôn trọng mọi người và cải tiến liên tục, đại diện cho những […]
13/03/2024

Tư duy Lean-Agile

Tư duy Lean-Agile là sự kết hợp giữa niềm tin, giả định, thái độ và hành động của các nhà lãnh đạo và người thực hành […]
13/03/2024

3 bước để bắt đầu Quản lý danh mục đầu tư tinh gọn

Các nhà lãnh đạo PPM (quản lý danh mục đầu tư và chương trình) muốn triển khai Quản lý danh mục đầu tư tinh gọn Scaled […]