DevOps

DevOps là từ viết tắt kết hợp của hai từ Development (Phát triển) và Operations (Vận hành). DevOps là một văn hóa và phương pháp nhấn mạnh sự cộng tác và giao tiếp giữa các nhà phát triển phần mềm và các chuyên gia công nghệ thông tin khác trong việc tự động hóa quy trình chuyển giao phần mềm và thay đổi cơ sở hạ tầng, với việc triển khai nhanh chóng những thay đổi.

Do DevOps là một sự thay đổi về văn hóa và hợp tác giữa nhóm phát triển sản phẩm, vận hành và kiểm thử\kiểm định chất lượng nên không có một “công cụ DevOps” duy nhất mà có cả chuỗi công cụ để triển khai DevOps. Thông thường, việc lựa chọn các công cụ để đưa vào chuỗi này phụ thuộc vào năng lực, bối cảnh, cơ sở hạ tầng, v.v… của các nhóm nói riêng và của tổ chức nói chung.

Thông thường khi thảo luận, chia sẻ về DevOps các công cụ phố biến được nhắc tới là Docker (container), Jenkins (Tích hợp liên tục), Puppet (Mã nguồn như là Cơ sở Hạ tầng – IaC) và Vagrant (nền tảng ảo hóa).