Một ngày trong cuộc sống của Product Owner

, ,

Đọc thêm:

          Product Owner là gì?

Related Posts
 Flaccid Scrum

Những gì đã xảy ra là họ đã thiếu sự đầu tư cho chất lượng tự thân của phần mềm Read more

[Video] Scrum là gì?

Video mô tả tổng quan về vòng đời phát triển một sản phẩm với mô hình Scrum. Các khái niệm Read more

[Video] Agile là gì?

Video giúp trả lời những câu hỏi tổng quan về Agile và Scrum như: Agile là gì? Scrum là gì? Read more

Bộ câu hỏi phỏng vấn một Product Owner

Một Product Owner luôn bao quát, chia sẻ, và truyền thông tầm nhìn của sản phẩm cho mọi người. Họ Read more