Cải tiến sprint với Sailboat

Sailboat là một kỹ thuật để tiến hành buổi cải tiến dựa trên hình ảnh ẩn dụ của một chiếc thuyền buồm. Nhóm xác định các neo (trở ngại) và gió (yếu tố tích cực) và chọn một vùng để cải tiến. Kỹ thuật này được sử dụng phổ biến trong các buổi Cải tiến Sprint của Scrum.

Chuẩn bị

Để bắt đầu buổi cải tiến, cần chuẩn bị một bảng đủ lớn để cả nhóm có thể dán các ý kiến của mình lên đó. Cần vẽ sẵn chiếc thuyền buồm lên trên bảng (tham khảo hình dưới).

Thuyền buồm

Thuyền buồm

Đối với một chiếc thuyền buồm, có những thứ làm cho nó di chuyển chậm lại, chẳng hạn như là các neo; cũng có những thứ làm cho nó di chuyển nhanh hơn, chẳng hạn như gió. Đối với một nhóm cũng vậy, có những yếu tố gây trở ngại cho nhóm và có những yếu tố thúc đẩy nhóm.

Thu thập dữ liệu

Người hỗ trợ yêu cầu các thành viên liệt kê lần lượt những yếu tố trở ngại và thuận lợi. Mỗi một ý kiến được ghi trên một tờ giấy dán.

Một người có thể ghi hết một lượt các ý kiến của mình rồi sau đó dán lên cùng một lúc, nhưng tốt nhất thì nên viết được cái nào thì dán ngay lên cái đó. Người hỗ trợ cần quan sát để đảm bảo rằng các thành viên đang tham gia tích cực. Nếu không, có thể đẩy một vài người “làm gương” để những người khác tích cực hơn. Thời gian này cần được đóng khung.

Thu thập thông tin

Người hỗ trợ yêu cầu các thành viên đọc các ý kiến và gộp những ý kiến trùng nhau hoặc có liên quan với nhau lại thành các nhóm. Sau đó, một người sẽ đặt tên cho từng nhóm, đại diện cho những ý kiến nằm trong nhóm đó.

Lựa chọn hành động cải tiến

Người hỗ trợ yêu cầu các thành viên bỏ phiếu để lựa chọn nhóm ý kiến (hoặc 1 ý kiến) mà mình muốn cải tiến. Có thể sử dụng hình thức “bỏ phiếu chấm”, tức là mỗi thành viên được quyền chọn 3 hạng mục mà mình mong muốn bằng cách ghi lên đó một dấu chấm, các hạng mục nào được nhiều người chấm nhất thì được lựa chọn.

Sau khi đã xác định được những vấn đề muốn cải tiến, hãy thảo luận trong nhóm để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và đưa ra các thay đổi sẽ thực hiện trong thời gian tới.