Bích Nguyễn
29/03/2023

NeoManager Lifestyle 08 – Lãnh đạo bằng yêu thương

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab
13/03/2023

[Xem video]: Mâu thuẫn nhóm – Ám ảnh của Scrum Master

01/03/2023

Mini Course – Nghề quản lý từ tay ngang đến chuyên nghiệp

24/02/2023

[Xem video]: Tư duy kinh doanh trong phát triển sản phẩm

Diễn giả: 1. Anh Hoàng Đức Minh – Growth Manager of Be 2. Anh Lê Hoàng Tiến – Co-Founder of DiGiMa, Cựu học viên CSPO 3. […]
23/02/2023

NeoManager Lifestyle 07 – Không ngừng hoàn thiện bản thân

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab
21/02/2023

[Xem video]: Tinh gọn quy trình – Tối ưu vận hành: Động lực tăng trưởng 2023

Diễn giả:  1. Mr Hoàng Phan Bảo Trung – COO Công ty DEHA Vietnam 10 năm kinh nghiệm thành lập và quản lý, đặc biệt con […]
21/02/2023

[Xem video]: Chuyển đổi Agile – Xu hướng 2022 và dự báo 2023

Diễn giả: 1. Anh Vũ Tùng Lâm, Head of Agile, Văn phòng Chuyển đổi, Techcombank 2. Anh Đinh Xuân Tùng, Founder & CEO, Rivera Việt Nam, […]
21/02/2023

[Xem video]: Sếp thuần kỹ thuật: Ảnh hưởng và thuyết phục nhân viên như thế nào?

Diễn giả: 1. Anh Trần Huy Chung, CEO, Haposoft, một doanh nghiệp phát triển phần mềm, định hướng trở thành một công ty “Happy”, nơi nhân […]
21/02/2023

[Xem video]: Quản lý tay ngang: Cảm xúc, chuyên môn hay mối quan hệ

Diễn giả: 1. Anh Nguyễn Quang Huy – MBA Lecturer, FTU 2. Chị Trần Linh Chi – 2D Artist Manager, IMBA Studio Nội dung sự kiện: […]