Bích Nguyễn
29/05/2023

Mô hình quản lý dự án: Sơ đồ Gantt và WBS

Triển khai và kiểm soát dự án mang đến chất lượng tốt là điều không hề đơn giản. Một mô hình quản lý dự án sẽ […]
29/05/2023

Hình thức quản lý dự án: Tổ chức và vai trò quan trọng

Hình thức quản lý dự án chính là chìa khóa để hoàn thành dự án trôi chảy, tiết kiệm thời gian và nhân lực. Bài viết này […]
22/05/2023

Tự động hóa quy trình liên phòng ban Doanh nghiệp vận hành tối ưu x3 lần

18/05/2023

Building Strong Working Relationships in Turbulent IT Projects

08/05/2023

Seminar – Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh

05/05/2023

Leading change: From team to organization

28/04/2023

NeoManager Lifestyle 09 – Nhà quản lý với thói quen đọc sách

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab
04/04/2023

Part of Agile was created in Hanoi

31/03/2023

Mini Course – Nghề quản lý từ tay ngang đến chuyên nghiệp 2