DMCA.com Protection Status
Agile cho công nghệ
Top 3 khóa học quản lý dự án online chuyên nghiệp
Trong công việc thực tế, rất nhiều công ty đòi hỏi khả năng quản lý dự án của nhân viên. Bởi đây là điều kiện để […]
Đọc thêm
22/03/2024

Lập kế hoạch PI là gì?

Program Increment (PI) là một khoảng thời gian, thường từ 8 đến 12 tuần, trong đó các nhóm phát triển đặt mục tiêu mang lại giá […]
22/03/2024

Cách bắt đầu và phát triển Trung tâm chuyển đổi Lean-Agile

Quá trình chuyển đổi không diễn ra cục bộ. Quá trình chuyển đổi cần động lực, sự chỉ đạo và quản lý giống như điều mà […]
13/03/2024

Các giá trị cốt lõi của SAFe

Bốn giá trị cốt lõi bao gồm sự đồng bộ, tính minh bạch, tôn trọng mọi người và cải tiến liên tục, đại diện cho những […]
13/03/2024

Tư duy Lean-Agile

Tư duy Lean-Agile là sự kết hợp giữa niềm tin, giả định, thái độ và hành động của các nhà lãnh đạo và người thực hành […]
13/03/2024

3 bước để bắt đầu Quản lý danh mục đầu tư tinh gọn

Các nhà lãnh đạo PPM (quản lý danh mục đầu tư và chương trình) muốn triển khai Quản lý danh mục đầu tư tinh gọn Scaled […]
13/03/2024

Lộ trình triển khai SAFe

“Nhiều nhà lãnh đạo tự hào về việc đưa ra định hướng cấp cao và tránh xa các chi tiết. Nhưng nếu nhìn tổng thể, thì […]
01/03/2024

Cơ bản về SAFe

Khung Agile mở rộng (Scaled Agile Framework – SAFe) là một tập hợp các mô hình tổ chức và quy trình làm việc để triển khai […]
01/03/2024

Nguyên tắc Lean-Agile của SAFe

SAFe dựa trên mười nguyên tắc Lean-Agile cơ bản, bất biến. Những nguyên lý và khái niệm kinh tế này truyền cảm hứng cũng như cung […]
01/03/2024

Vai trò của Trung tâm chuyển đổi Lean-Agile trong triển khai SAFe

Trung tâm chuyển đổi Lean-Agile (LACE) đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các tổ chức đạt được sự linh hoạt trong kinh […]