DMCA.com Protection Status
Chuyển đổi số
Lãnh đạo cần làm gì trong quá trình chuyển đổi số
Chuyển đổi số tạo ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và các doanh nhân. Trong quá trình chuyển đổi số, vai trò của lãnh […]
Đọc thêm
11/12/2021

Mô hình doanh nghiệp nào phù hợp với chuyển đổi số

Chuyển đổi số đã và đang tạo ra một diện mạo mới cho nền kinh tế thế giới. Trong xu hướng đó, công ty dù bất […]
11/12/2021

Giải pháp chuyển đổi số trong kinh doanh cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số trong kinh doanh là một vấn đề nóng được đề cập nhiều trong thời gian gần đây. Hoạt động chuyển đổi số trong […]
11/12/2021

Giải pháp chuyển đổi số ngành ngân hàng hiệu quả

Chuyển đổi số ngành ngân hàng bước đầu đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên để thực hiện đồng bộ và đáp ứng […]
30/11/2021

Các giải pháp chuyển đổi số trong kinh tế sau đại dịch

Đại dịch Covid – 19 đã tác động mạnh mẽ tạo nên những thay đổi lớn trong xã hội. Hoạt động chuyển đổi số trong kinh […]
30/11/2021

Hoạt động chuyển đổi số đến cốt lõi là gì? Hiểu và làm đúng

Thực tế hiện tại cho thấy chuyển đổi số không chỉ còn là lựa chọn mà yêu cầu bắt buộc của bất kỳ tổ chức, doanh […]
30/11/2021

Hiểu về chuyển đổi số hay là chết và cách để thành công

Chuyển đổi số hay là chết được đặt ra bắt buộc các tổ chức doanh nghiệp phải lựa chọn. Bên canh những doanh nghiệp thành công, […]
27/11/2021

Ứng dụng chuyển đổi số trong y tế làm sao cho hiệu quả?

Câu chuyện chuyển đổi số trong y tế vẫn là một đề tài nóng và nhận được sự quan tâm ngày càng nhiều. Những ứng dụng […]
21/11/2021

Các bước chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu của mỗi doanh nghiệp. Nếu nằm ngoài xu hướng này, doanh nghiệp không thể tạo nên […]
21/11/2021

Chuyển đổi số trong nông nghiệp – khi Pepsi trồng khoai

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện phương thức canh tác, nâng cao chất lượng sản […]