Cải tiến sprint với Glad, Sad, Mad

Glad, Sad, Mad là một kỹ thuật để thực hiện buổi cải tiến dựa trên việc phân loại các ý kiến của thành viên thành 3 nhóm: Glad (vui mừng), Sad (buồn), và Mad (tức giận). Những hạng mục nào mà mình cảm thấy hài lòng thì được phân loại vào mục Glad. Những hạng mục nào mà mình chưa cảm thấy hài lòng và có thể cải tiến được thì đưa vào mục Sad. Những hạng mục nào mà gây cản trở nghiêm trọng và mình mong muốn loại bỏ nó ngay thì đưa vào mục Mad. Đây là một kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong các buổi Cải tiến Sprint của Scrum.

Chuẩn bị

Để bắt đầu thì cần chuẩn bị một bảng đủ lớn để vẽ một bảng 3 cột: Glad, Sad, Mad và đủ rộng để dán tất cả các ý kiến của các thành viên (tham khảo ảnh).

Bảng Glad, Sad, Mad

Bảng Glad, Sad, Mad

Thu thập dữ liệu

Người hỗ trợ yêu cầu các thành viên ghi tất cả những quan sát của mình và từng mảnh dấy dán. Mỗi ý kiến trên một mảnh riêng biệt rồi sau đó dán lên cột tương ứng trên bảng. Mỗi ý kiến nên được ghi ngắn gọn, súc tích đủ để mọi người cùng hiểu đúng về vấn đề. Hoạt động này cần được đóng khung thời gian, chẳng hạn 10 hoặc 15 phút.

Thu thập thông tin

Người hỗ trợ gộp các ý kiến trùng nhau lại thành một, sau đó các thành viên trong nhóm bỏ phiếu để lựa chọn ra những hạng mục mà mình muốn thảo luận. Một cách làm phổ biến đó là sử dụng “bỏ phiếu chấm”, tức là mỗi một thành viên được lựa chọn tối đa 3 hạng mục bằng cách ghi một dấu chấm vào mỗi một tờ giấy dán mà mình lựa chọn. Những hạng mục nào có nhiều dấu chấm thì sẽ được thảo luận trước. Người hỗ trợ sẽ sắp xếp lại trật tự các tờ giấy dán dựa trên kết quả bỏ phiếu của cả nhóm.

Thảo luận và đưa ra hành động cải tiến

Sau đó, cả nhóm sẽ lần lượt thảo luận từng hạng mục một, cho đến khi không còn hạng mục nào nữa, hoặc là đã hết thời gian đóng khung. Việc thảo luận nên tập trung vào việc đưa ra những hành động cải tiến có thể thực hiện được trong thời gian tới. Kể cả trong những hạng mục ở cột “Glad” thì cũng vẫn có thể cải tiến để nó tốt hơn.