Cải tiến sprint với SpeedBoat

SpeedBoat là kỹ thuật để tiến hành buổi cải tiến dựa trên hình ảnh ẩn dụ của một chiếc thuyền cao tốc. Mục đích của kỹ thuật này là xác định độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mà mình cung cấp. Nó được sử dụng phổ biến trong các buổi Cải tiến Sprint của Scrum.

Chuẩn bị

Cần chuẩn bị một bảng đủ lớn để vẽ hình chiếc thuyền và để các thành viên có thể dán ý kiến của mình lên đó. Chiếc thuyền có các neo (đại diện cho những yếu tố gây cản trở tốc độ), một vài tảng đá ở bên dưới (đại diện cho những rủi ro), và động cơ (đại diện cho các yếu tố tích cực). Tham khảo hình dưới.

SpeedBoat

SpeedBoat

Thu thập dữ liệu

Người hỗ trợ yêu cầu tất cả mọi người cùng ghi các ý kiến của mình về cả những yếu tố trở ngại và tích cực. Mỗi một ý kiến được vào trong một tờ giấy dán và lần lượt được dán vào vùng thích hợp.

Thu thập thông tin

Người hỗ trợ yêu cầu các thành viên nhóm các ý kiến có liên quan lại với nhau. Sau đó, các thành viên sẽ bỏ phiếu để lựa chọn những hạng mục mà mình muốn thực hiện cải tiến. Có thể sử dụng hình thức “bỏ phiếu chấm”, tức là mỗi thành viên được lựa chọn 3 hạng mục và mình muốn bằng cách ghi một dấu chấm lên đấy. Những hạng mục nào có nhiều dấu chấm thì sẽ được lựa chọn để cải tiến.

Đưa ra các hành động cải tiến

Khi đã lựa chọn được các hạng mục cần cải tiến thì cả nhóm thảo luận để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Sau đó đề xuất các thay đổi cần thiết thực hiện trong thời gian tới.