Các thành phần của chương trình Agile Coaching

Chương trình đào tạo và tư vấn chuyển đổi Agile của Học viện Agile nhằm trang bị phương pháp luận đổi mới sáng tạo, thay đổi về tư duy, đổi mới cách thức quản lý, phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng linh hoạt cho doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi.

Một chương trình tư vấn và huấn luyện thường được triển khai theo một giải pháp tổng thể bao gồm: Tổ chức học tập, đào tạo, cố vấn, trợ giúp, lãnh đạo thay đổi, quản lý quy trình. Các thành phần này được quy về 3 hoạt động chính là: Tư vấn, Đào tạo, Huấn luyện.

Các thành phần của Agile Coaching

Đối với hoạt động tư vấn, các thành phần có thể được triển khai gồm:

 • Tư vấn lựa chọn lộ trình chuyển đổi phù hợp cho từng tổ chức để đảm bảo thành công, tối ưu hóa chi phí và thời gian.
 • Tư vấn lựa chọn nhóm, sản phẩm đảm bảo đúng nguyên lí khi áp dụng Agile.
 • Tư vấn để lựa chọn kỹ thuật, phương pháp làm việc phù hợp với nhóm mà vẫn đảm bảo đúng nguyên lí.

Đối với hoạt động đào tạo, tùy vào thực tế mức độ áp dụng và nhu cầu đồng bộ kiến thức của công ty sẽ có các chương trình đào tạo để lãnh đạo và thành viên hiểu được giá trị của tư duy linh hoạt, hiểu đúng và làm được như:

 • Từ chia sẻ tư duy linh hoạt dành cho lãnh đạo.
 • Đến chương trình cho cấp quản lý, trực tiếp dẫn dắt chuyển đổi ở mỗi bộ phận.
 • Hay trực tiếp trang bị phương pháp Agile cho quản lý dự án, đội nhóm và mỗi nhân viên.
 • Việc chuẩn hóa đội ngũ cũng được thực hiện bằng chương trình đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ quốc tế về Agile/ Scrum.

Mục tiêu của các chương trình đào tạo là cung cấp những kiến thức, kỹ năng mới, hướng đến việc đồng bộ kỹ năng, kiến thức về Agile trong toàn bộ đội ngũ trong quá trình chuyển đổi.

Hoạt động huấn luyện thường được tiến hành với một nhóm cụ thể, bao gồm làm mẫu, quan sát và phản hồi để nhóm thực hành đúng kỹ thuật cũng như đảm bảo nguyên lí. Chu trình huấn luyện với một nhóm mẫu thường diễn ra trong khoảng 6 sprint (tương đương với khoảng 6 hoặc 12 tuần) với khoảng 52 giờ tham gia trực tiếp của huấn luyện viên.

Chu trình này thường bao gồm:

 1. Bước Chuẩn bị: Huấn luyện viên sẽ điều phối để nhóm thiết lập team canvas và product backlog để nhóm sẵn sàng bước vào sprint đầu tiên.
 2. Bước Làm mẫu: Thường diễn ra trong 1 sprint đầu. Huấn luyện viên sẽ điều phối giúp nhóm biết cách lên kế hoạch Sprint, biết cách thực hiện các công việc hàng ngày, sơ kết Sprint, cải tiến Sprint.
 3. Bước Quan sát và Phản hồi: Diễn ra trong khoảng 2 sprint. Nhóm sẽ thực hành lập kế hoạch và cải tiến Sprint dưới sự quan sát và phản hồi trực tiếp từ huấn luyện viên.
 4. Bước Huấn luyện: Diễn ra trong khoảng 3 sprint. Huấn luyện viên vẫn tham gia trực tiếp với nhóm để cải tiến quy trình và duy trì các giá trị, nguyên lý Agile.

Đầu ra cuối cùng của quá trình huấn luyện là:

 • Các nhóm đạt được tiêu chuẩn về sự linh hoạt theo Scrum Checklist.
 • Các nhóm nhận được chứng chỉ Agile với tiêu chuẩn của Scrum.org.
 • Các nhóm xác định được quy trình chi tiết để hoạt động hiệu quả.

Nếu đội nhóm và doanh nghiệp của bạn đang mong muốn:

 • Gia tăng năng suất, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.
 • Gia tăng sự linh hoạt của doanh nghiệp để thích ứng với thị trường.
 • Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực khan hiếm như tài chính, nhân lực, thời gian.

Tìm hiểu ngay Chương trình Tư vấn & Huấn luyện Agile để đạt được những mục tiêu quan trọng này!

Related Posts
Agile trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Một huyền thoại không còn nữa
Agile trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Một huyền thoại không còn nữa

Chuyển đổi ERF không bao giờ là dễ dàng. Agile có thể giúp cải thiện kết quả của bạn. Các Read more

Enterprise agility: Đo lường ảnh hưởng của doanh nghiệp
Enterprise agility: Đo lường ảnh hưởng của doanh nghiệp

Nhiều tổ chức đang chạy đua để trở nên linh hoạt (Agile). Nghiên cứu mới cho thấy rằng chuyển đổi Read more

Đánh giá lại các nhóm Agile sau khi chuyển đột ngột sang làm việc từ xa
Đánh giá lại các nhóm Agile sau khi chuyển đột ngột sang làm việc từ xa

Các nhóm Agile theo truyền thống sẽ xuất sắc và nổi trội khi các thành viên của họ được làm Read more

Agility to action: Vận hành một kế hoạch Agile chi tiết theo định hướng giá trị
Agility to action: Vận hành một kế hoạch Agile chi tiết theo định hướng giá trị

Để chuyển đổi thành công sang mô hình hoạt động Agile, các lãnh đạo doanh nghiệp nên tập trung vào Read more