Các mức độ của Agile Coaching

Chương trình đào tạo và tư vấn chuyển đổi Agile của Học viện Agile bao gồm đào tạo, tư vấn và huấn luyện theo kiểu kèm cặp để tối ưu hóa việc áp dụng Agile vào doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế dành riêng cho từng doanh nghiệp nhưng thường tập trung cho các mục tiêu như:

  • Gia tăng năng suất, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.
  • Gia tăng sự linh hoạt của doanh nghiệp để thích ứng với thị trường.
  • Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực khan hiếm như tài chính, nhân lực, thời gian.

Agile đem lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp

Học viện Agile sẽ làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp để lên chương trình tư vấn và huấn luyện phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Qua đó các mức độ huấn luyện sẽ được xem xét, lập kế hoạch, triển khai và đánh giá theo tình hình thực tiễn.

Đối với chương trình huấn luyện có sự kèm cặp trực tiếp từ chuyên gia, hướng đến mục tiêu áp dụng được Agile vào tổ chức, thường được thực hiện ở một trong các cấp độ là:

Huấn luyện Kỹ thuật

Huấn luyện viên sẽ làm việc trực tiếp với nhóm để giúp thành viên nhóm thành thục trong các kĩ thuật Agile như TDD/ATDD, refactoring, simple design, CI/CD, agile testing.

Huấn luyện Nhóm

Huấn luyện viên sẽ làm việc với nhóm để giúp cho việc hiện thực hóa Scrum và Agile được diễn ra nhanh chóng, cộng tác nhóm được hiệu quả và huấn luyện ScrumMaster thành thục công việc của mình.

Huấn luyện Tổ chức

Huấn luyện viên làm việc với nhiều nhóm và cấp quản lí để cải tiến và duy trì năng lực linh hoạt (Agility) của tổ chức.

Một chương trình tư vấn và huấn luyện thường triển khai từ 1 quý đến 2 năm tùy thuộc vào thực tế của doanh nghiệp.

Tìm hiểu ngay Chương trình Tư vấn & Huấn luyện Agile để đạt được những mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp!

Related Posts
Chuyển đổi số phải học hỏi gì từ Agile

Klaus Schwab, Người sáng lập và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2016, viết: Read more

Vai trò của các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp Agile

Ý nghĩa của một doanh nghiệp Agile Về bản chất, doanh nghiệp Agile là một công ty thể hiện các Read more

Vì sao chuyển đổi số thất bại – Bí quyết để cất cánh và dẫn đầu

Chúng ta nói và viết rất nhiều về chuyển đổi số, nhưng ít khi thể hiện được toàn bộ quá Read more

Lộ trình đưa Agile vào tổ chức

Đa số lãnh đạo các doanh nghiệp đều nhận thức rõ tầm quan trọng của Agile nhưng thường loay hoay Read more