Các mức độ của Agile Coaching

Chương trình đào tạo và tư vấn chuyển đổi Agile của Học viện Agile bao gồm đào tạo, tư vấn và huấn luyện theo kiểu kèm cặp để tối ưu hóa việc áp dụng Agile vào doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế dành riêng cho từng doanh nghiệp nhưng thường tập trung cho các mục tiêu như:

  • Gia tăng năng suất, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.
  • Gia tăng sự linh hoạt của doanh nghiệp để thích ứng với thị trường.
  • Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực khan hiếm như tài chính, nhân lực, thời gian.

Agile đem lại nhiều lợi ích to lớn cho doanh nghiệp

Học viện Agile sẽ làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp để lên chương trình tư vấn và huấn luyện phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Qua đó các mức độ huấn luyện sẽ được xem xét, lập kế hoạch, triển khai và đánh giá theo tình hình thực tiễn.

Đối với chương trình huấn luyện có sự kèm cặp trực tiếp từ chuyên gia, hướng đến mục tiêu áp dụng được Agile vào tổ chức, thường được thực hiện ở một trong các cấp độ là:

Huấn luyện Kỹ thuật

Huấn luyện viên sẽ làm việc trực tiếp với nhóm để giúp thành viên nhóm thành thục trong các kĩ thuật Agile như TDD/ATDD, refactoring, simple design, CI/CD, agile testing.

Huấn luyện Nhóm

Huấn luyện viên sẽ làm việc với nhóm để giúp cho việc hiện thực hóa Scrum và Agile được diễn ra nhanh chóng, cộng tác nhóm được hiệu quả và huấn luyện ScrumMaster thành thục công việc của mình.

Huấn luyện Tổ chức

Huấn luyện viên làm việc với nhiều nhóm và cấp quản lí để cải tiến và duy trì năng lực linh hoạt (Agility) của tổ chức.

Một chương trình tư vấn và huấn luyện thường triển khai từ 1 quý đến 2 năm tùy thuộc vào thực tế của doanh nghiệp.

Tìm hiểu ngay Chương trình Tư vấn & Huấn luyện Agile để đạt được những mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp!

Related Posts
Agile trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Một huyền thoại không còn nữa
Agile trong hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Một huyền thoại không còn nữa

Chuyển đổi ERF không bao giờ là dễ dàng. Agile có thể giúp cải thiện kết quả của bạn. Các Read more

Enterprise agility: Đo lường ảnh hưởng của doanh nghiệp
Enterprise agility: Đo lường ảnh hưởng của doanh nghiệp

Nhiều tổ chức đang chạy đua để trở nên linh hoạt (Agile). Nghiên cứu mới cho thấy rằng chuyển đổi Read more

Đánh giá lại các nhóm Agile sau khi chuyển đột ngột sang làm việc từ xa
Đánh giá lại các nhóm Agile sau khi chuyển đột ngột sang làm việc từ xa

Các nhóm Agile theo truyền thống sẽ xuất sắc và nổi trội khi các thành viên của họ được làm Read more

Agility to action: Vận hành một kế hoạch Agile chi tiết theo định hướng giá trị
Agility to action: Vận hành một kế hoạch Agile chi tiết theo định hướng giá trị

Để chuyển đổi thành công sang mô hình hoạt động Agile, các lãnh đạo doanh nghiệp nên tập trung vào Read more