Sprint Backlog là gì?

Sprint Backlog là bảng công việc được Nhóm Phát triển sử dụng để quản lý quá trình phát triển trong một Sprint. Sprint Backlog được Nhóm Phát triển tạo ra trong buổi Lập kế hoạch Sprint và cập nhật trong suốt Sprint. Sprint Backlog chứa danh sách các hạng mục được phát triển trong Sprint và các công việc cần làm tương ứng với từng hạng mục để hoàn thành nó. Một Sprint Backlog cơ bản có cấu trúc như sau:

Cấu trúc của Sprint Backlog

Trong đó, cột “Hạng mục trong Product Backlog” chứa danh sách các hạng mục được phát triển trong Sprint. Cột “Công việc trong Sprint” là danh sách công việc cần thực hiện tương ứng với từng hạng mục Product Backlog. Cột “Ước tính khối lượng công việc ban đầu” chứa giá trị ước tính mà Nhóm Phát triển đã đưa ra ở đầu Sprint. Sau mỗi ngày làm việc, nhóm sẽ cập nhật lại các giá trị này tương ứng với lượng công việc còn lại cần thực hiện cho từng nhiệm vụ. Ví dụ, sau 3 ngày thì Sprint Backlog có thể được cập nhật như sau:

Cập nhật Sprint Backlog

Các công việc trong Sprint Backlog có thể được cập nhật (thêm, chỉnh sửa, loại bỏ,….) tùy theo tình hình phát triển hiện tại.

Nhóm Phát triển có thể sử dụng công cụ chuyên nghiệp, Excel hay các bảng vật lý để thể hiện Sprint Backlog. Lý tưởng nhất vẫn là một bảng vật lý đặt ngay tại không gian làm việc của Nhóm Phát triển để các thành viên nắm rõ được tình hình phát triển của Sprint.

Dựa trên Sprint Backlog, nhóm có thể sử dụng thêm Biểu đồ Sprint Burndown (Sprint Burndown Chart) để thể hiện tiến độ của Sprint qua từng ngày.

Cách triển khai Sprint Backlog hiệu quả

Với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo về Agile/Scrum cho các cá nhân, tổ chức, Học viện Agile nhận ra một thực tế rằng: “Scrum dễ hiểu nhưng khó tinh thông”. Để áp dụng thành công Sprint, doanh nghiệp cần Agile/Scrum đúng bản chất và đồng bộ ngay từ đầu, từ nhân viên đến cấp quản lý, từ đội nhóm đến toàn thể công ty.

Đó chính là lý do Học viện Agile xây dựng khóa học Scrum Hành dụng với mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng nền tảng về Agile/Scrum cho đội nhóm mới triển khai Agile/Scrum hoặc triển khai chưa hiệu quả.

Sau khóa học, học viên sẽ hiểu được các kiến thức tổng quan về Scrum như: Product Backlog, Sprint Backlog, biểu đồ Burndown, Burnup…, thành thạo 22 công cụ và biện pháp thực hành Scrum để có thể áp dụng được ngay vào công việc.

Học viện Agile đã triển khai thành công hàng chục lớp học với hơn 400 học viên, trong đó có nhiều quản lý của các doanh nghiệp như: Viettel, Techcombank, MSB, NTQ Solution, Bravestars, SotaTek…

>> Tìm hiểu thêm thông tin về khóa học Scrum Hành dụng TẠI ĐÂY!