Sprint là gì? Vai trò của Sprint khi áp dụng phương pháp Agile Scrum

Định nghĩa của Sprint

Sprint trong Scrum là khoảng thời gian mà Nhóm Scrum tiến hành tất cả các hoạt động cần thiết để sản xuất được một phần tăng trưởng có khả năng chuyển giao được.

Sprint được đóng khung thời gian, có độ dài không quá một tháng và nhất quán trong suốt quá trình phát triển. Độ dài của Sprint còn phụ thuộc vào bối cảnh của dự án, đặc trưng của dự án và yêu cầu về thông tin phản hồi.

Sprint ngắn gia tăng tính thích ứng với thay đổi và giảm thiểu rủi ro nhưng tăng chi phí quản lý ( thời gian cho các cuộc họp tăng lên). Các Sprint diễn ra liên tiếp nhau mà không bị gián đoạn.

Vì dụ như độ dài Sprint phổ biến ở Microsoft là 3 tuần, với nhu cầu phát hành sản phẩm là từ vài tuần đến vài tháng. Nhiều nhóm chọn một chu kỳ 2 tuần làm việc để thiết lập độ dài Sprint và cảm thấy phù hợp với chu kỳ đó. Nhóm của bạn hoàn toàn có thể thí điểm xem dự án của mình phù hợp với kích thước Sprint như thế nào rồi điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng sự điều chỉnh chỉ nên diễn ra rất ít lần, khi thực sự cần thiết.

Trong suốt Sprint:

Các sự kiện trong Sprint

  1. Lập kế hoạch Sprint  Là sự kiện diễn ra ở đầu mỗi Sprint để chuẩn bị cho toàn bộ Sprint. Buổi Lập kế hoạch Sprint được chia làm 2 phần riêng biệt với 2 mục đích khác nhau. Phần 1 nhằm trả lời câu hỏi: “Chúng ta sẽ làm gì?”. Phần 2 nhằm trả lời câu hỏi: “Chúng ta sẽ làm như thế nào?”.
  2. Scrum hàng ngày  Là buổi trao đổi ngắn mà Nhóm Phát triển thực hiện đều đặn hằng ngày nhằm cập nhật và đồng bộ công việc giữa các thành viên. Sự kiện này cũng được coi là buổi tái-lập kế hoạch của Nhóm Phát triển.
  3. Sơ kết Sprint  Là sự kiện diễn ra ở cuối Sprint nhằm thanh tra và thích nghi sản phẩm đang được xây dựng. Sự kiện này bao gồm 2 hoạt động chính đó là dùng thử sản phẩm và thảo luận về tình hình của sản phẩm, hướng đi tiếp theo và những điều chỉnh đối với sản phẩm nếu cần thiết.
  4. Cải tiến Sprint Là một sự kiện quan trọng trong Scrum diễn ra ngay sau buổi Sơ kết Sprint nhằm mục đích thanh tra và thích nghi quy trình làm việc. Nói cách khác đây là dịp để Nhóm Scrum nhìn lại quá trình làm việc của một Sprint và xác định những thay đổi cần thiết đối với quy trình để làm việc tốt hơn trong Sprint sau.

“Scrum dễ hiểu nhưng khó tinh thông”. Để áp dụng thành công Sprint, doanh nghiệp cần Agile/Scrum đúng bản chất và đồng bộ ngay từ đầu từ nhân viên đến cấp quản lý, từ đội nhóm đến toàn thể công ty.

Đó chính là lý do Học viện Agile xây dựng Khóa học Scrum Hành dụng với mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng nền tảng về Agile/Scrum cho đội nhóm mới triển khai Agile/Scrum hoặc triển khai chưa hiệu quả.

Sau khóa học, bạn sẽ nắm được Tổng quan về Scrum và Agile, biết được vòng đời của một quy trình sản xuất Scrum, các vai trò trong Scrum, hiểu rõ mục đích và cách thức tiến hành các sự kiện, các tạo tác trong Scrum.

Đặc biệt, bạn sẽ làm được Scrum với vai trò Scrum Master. Có khả năng lựa chọn độ dài Sprint phù hợp cho nhóm của mình. Tổ chức được các sự kiện Lập kế hoạch Sprint, Scrum Hằng ngày, Sơ kết Sprint, Cải tiến Sprint, Làm mịn Product Backlog. Tạo lập và duy trì được Product Backlog và Sprint Backlog, Sprint Burndown, Product Burndown.

>> Tìm hiểu thêm thông tin về Khóa học Scrum Hành dụng TẠI ĐÂY!

Đọc thêm:

Quản lý chu trình kiếm trả hiệu suất Agile

Related Posts
Biểu đồ Sprint Burndown có vai trò gì trong Scrum?

Hiện nay, biểu đồ Sprint Burndown ngày càng trở nên phổ biến hơn trong việc cung cấp các thông tin Read more

Sprint Backlog là gì? Hiểu đúng để không làm sai

Sprint Backlog là 1 phần của Sprint vậy nên trước khi tìm hiểu sâu về sprint backlog hãy cùng Học Read more

Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint) là gì?

Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint) là một sự kiện quan trọng trong Scrum, nó diễn ra ngay sau buổi Sơ Read more

Sơ kết Sprint

Sơ kết Sprint là sự kiện diễn ra ở cuối Sprint nhằm thanh tra và thích nghi sản phẩm đang Read more