Ước tính linh hoạt với planning poker

22/11/2016

Planning Poker là một kĩ thuật rất hiệu quả được sử dụng phổ biến để thực hiện ước tính trong Agile, bạn có thể tìm hiểu về bộ poker (bộ bài) này tại đây: Planning Poker. Khi đã biết về bộ poker này và nhóm của bạn có nhu cầu sử dụng nó cho công […]

Planning Poker

07/04/2016

Planning Poker là một kĩ thuật rất hiệu quả được sử dụng phổ biến để thực hiện ước tính trong Agile. Planning Poker kết hợp cả ba cách thức ước tính là dựa trên ý kiến chuyên gia, so sánh tương đối và chia nhỏ các hạng mục. Việc ước tính sử dụng Planning Poker […]

Ước tính linh hoạt là gì, như thế nào?

06/04/2016

Ước tính linh hoạt (agile estimation) là ước tính tương đối giữa các hạng mục khác nhau. Ước tính linh hoạt không phải để đưa ra các con số chính xác về công sức để hoàn thành mỗi hạng mục như 2 ngày hay 18 giờ. Ví dụ, dự án phát triển website có các […]