CLB-O-xinh-ft

Personal Kanban Workshop cho CLB Ô Xinh

04/08/2016

Ngày 2/8/2016 Học viện Agile đã đào tạo khóa học Pesonal Kanban Workshop cho quản lý, giáo viên và cán bộ của CLB Ô Xinh. Khóa học được triển khai theo hình thức Blended Learning nên tất cả học viên của CLB Ô Xinh đã được học và trải nghiệm trước khóan học online “Hoàn thành mọi việc với Kanban” của Học viện.

Quản lý công việc hiệu quả với Personal Kanban

Quản lý công việc hiệu quả với Personal Kanban

01/05/2016

Personal Kanban (Kanban cá nhân) là một phương pháp quản lý công việc được đề xuất bởi Jim Benson dựa trên tinh thần của phương pháp Kanban vốn rất nổi tiếng của Lean Production (Sản xuất Tinh gọn).
Video này là một phần của khóa học “Hoàn thành mọi việc với Kanban”: http://hocvienagile.com/agilemindset4u/