Lịch Khai Giảng

STT Tên khóa học Thời gian học Khai giảng Học phí Địa điểm
1 Pragmatic Scrum Thời lượng: 16 tiếng.

Thời gian: từ 8h30 đến 17h30
25/11/2017
26/11/2017

25/11/2017 4.000.000đ Hà Nội
2 Agile Toolkit for Developers Thời gian: 18h30 đến 21h00.
Tuần 1: 11-13
Tuần 2: 18-19
Tuần 3: 25-27
11/12/2017 4.500.000đ Hà Nội
3 Agile Project Management – Hà Nội Thời gian: 18h30 đến 21h00.

Tuần 1: 12-14
Tuần 2: 19-21
Tuần 3: 26-28

12/12/2017 4.500.000đ Hà Nội
4 Agile Project Management – Hồ Chí Minh Thời gian: từ 9h00 đến 17h00 các ngày

Tuần 1: 23/12/2017
Tuần 2: 06/01/2018
Tuần 3: 13/01/2018

23/12/2017 4.500.000đ Hồ Chí Minh
5 Quản lý công việc trực quan linh hoạt Thời lượng: 16 tiếng.

Thời gian: từ 8h30 đến 17h30

16/12/2017
17/12/2017

16/12/2017 3.900.000đ Hà Nội
6 Đào tạo ScrumMaster chứng chỉ CSM Thời lượng: 16 tiếng.

Thời gian: từ 8h30 đến 17h30

26/01/2018
27/01/2018

26/01/2018 14.690.000đ Hồ Chí Minh