DAILY SCRUM CỦA BẠN CÓ BỊ?

 • Không biết tổ chức thế nào cho đúng
 • Buổi họp quá dài
 • Thành viên thường xuyên vắng, quên
 • Mọi người không tập trung
 • Có Daily Scrum mà công việc vẫn không rõ ràng
 • Thành viên không quan tâm tới mục tiêu Sprint
 • Không tìm được khó khăn gì

BẠN CÓ BIẾT NẾU DAILY SCRUM KHÔNG TỐT THÌ:

 • Tốn nhiều thời gian
 • Thành viên trong nhóm có dấu hiệu chán nản
 • Thanh viên chê Scrum và ScrumMaster
 • Sprint không đạt mục tiêu

BẠN SẼ HỌC  ĐƯỢC GÌ Ở KHOÁ HỌC “DAILY SCRUM”

 • Làm sao để mọi người đồng thuận?
 • Những lỗi thường gặp và cách giải quyết trong Daily Scrum
 • Chấm dứt tình trạng đến muộn buổi Scrum Hằng ngày
 • Ai nên tham dự và những điều cần nói trong cuộc họp
 • Làm sao để xử lý các vị khách dự thính?
 • Khi nào bạn nên phá vỡ Khung thời gian 15 phút?
 • Làm sao đểm mọi người tập trung trong buổi Scrum Hằng ngày?
 • Cập nhật thông tin tốt nhất khi là một ScrumMaster
 • Nên cập nhật những thứ được hoàn thành theo cá nhân hay story?
 • Khi nào bạn nên giải quyết các vấn đề?
 • Scrum Hằng ngày luôn cần được thực hiện hằng ngày?
 • Video tổng hợp lại Scrum Hằng ngày
 • Kiểm tra cuối khóa