CÁC TÁC GIẢ

Tan

Dương Trọng Tấn

Chủ tịch Agilead Global

Sáng lập viên HanoiScrum và AgileVietnam –

cộng đồng Agile đầu tiên tại Việt Nam,

Nguyên Giám đốc đào tạo

Giám đốc điều hành hệ thống FPT Aptech Hà Nội

   

KhoaNV

Nguyễn Việt Khoa

COO Agilead Global

Đồng sáng lập HanoiScrum, TapChiLapTrinh.vn,
CocoDojo
Nguyên Giám đốc Đào tạo FPT Aptech Hà Nội,
Giảng viên Đại học FPT

doipa

Phạm Anh Đới

Giám đốc Học viện Agile

Board Member, AgileVietnam
Đồng sáng lập CocoDojo, Sáng lập viên
TapChiLapTrinh.vn

NhatNK

Nguyễn Khắc Nhật

Giám đốc CodeGym

Nguyên Giảng viên Đại học FPT, Giảng viên FPT
Aptech, Hà Nội
Nguyên Teach Lead, FPT Software
Đồng sáng lập TapchiLapTrinh.vn

Đây là cuốn sách về Scrum đầu tiên do người Việt biên soạn. Sau nhiều năm hoà nhập cùng cộng đồng Agile thế giới trong việc học hỏi, ứng dụng, và xây dựng cộng đồng Agile tại Việt Nam, cuốn sách này đánh dấu một bước tiến mới trong việc phát triển một hệ sinh thái Agile mạnh tại Việt Nam.

Kể từ hội nghị tại Utah, Hoa Kì, năm 2001, khai sinh ra đường lối Phát triển Phần mềm Linh hoạt (Agile Software Development) mà chúng ta gọi tắt là Agile, chúng ta đã chứng kiến những thay đổi lớn lao của thế giới phần mềm nói riêng, và thế giới công nghệ nói chung. Đó là thời gian đủ để những Google, iPhone, iPad, Android, Facebook, Twitter… ra đời và đảo lộn trật tự thế giới.

Agile, từ chỗ là một trào lưu phản kháng trong đợt khủng hoảng các phương pháp phát triển phần mềm, đã trở thành “tiêu chuẩn hờ” cho việc phát triển phần mềm, lan sang phát triển sản phẩm công nghệ nói chung, và tiện thể loang cả sang những địa hạt mà những người kí vào bản Tuyên ngôn Agile năm 2001 không thể ngờ tới: Marketing, giáo dục, quản trị, trong gia đình, nông nghiệp hay thậm chí cả trong … nhà thờ.

Nhóm tác giả Học viện Agile hân hạnh đồng hành cùng các bạn học Agile, thực hành Agile để kiến tạo những giá trị mới, tạo những đổi thay tích cực. Thông qua việc biên soạn tài liệu này, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn cơ hội học hỏi, thực hành Agile với chất lượng cao và hiệu quả tốt. Dù rất nỗ lực, cuốn sách chắc chắn không khỏi mắc phạm phải những thiếu sót. Chúng tôi luôn mong chờ những phản hồi của bạn để cải tiến liên tục tài liệu này tại thư điện tử contact@agilead.vn.

MỤC LỤC

1. Tổng quan Agile

 • Sự ra đời Agile
 • Scrum là gì
 • Tuyên ngôn Agile
 • Khi nào Agile, khi nào không
 • Những câu hỏi thường gặp

2. Khái lược Scrum

 • Scrum là gì
 • Lợi ích khi dùng Scrum
 • Khung làm việc Scrum
 • Ba trụ cột của Scrum
 • Năm giá trị của Scrum
 • Sprint – trái tim của Scrum

3. Nhóm Scrum

 • Nhóm tự tổ chức liên chức năng
 • ScrumMaster
 • Product Owner
 • Nhóm Phát triển

4. Các sự kiện Scrum

 • Sprint
 • Lập kế hoạch Sprint
 • Scrum Hằng ngày
 • Sơ kết Sprint
 • Cải tiến Sprint

5. Các tạo tác và công cụ

 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Phần tăng trưởng chuyển giao được
 • Định nghĩa Hoàn thành
 • Biểu đồ Sprint Burndown
 • Biểu đồ Release Burndown

6. Scrum trong tổ chức

 • Các vấn đề tổ chức cần lưu tâm
 • Các tình huống và mức độ sử dụng Scrum
 • Quản trị dự án linh hoạt với Scrum
 • Quản lí sự thay đổi
 • Tổ chức việc học tập Scrum

7. Kĩ thuật Agile

 • Quản lí yêu cầu người dùng với User Story
 • Ước tính linh hoạt
 • Planning Poker
 • Phát triển hướng kiểm thử
 • Tái cấu trúc mã nguồn
 • ATDD và BDD
 • Lập trình cặp
 • Làm bản mẫu
 • Design thinking
 • Tích hợp liên tục

8. Scrum phân tán

 • Làm việc phân tán
 • Thử thách đối với nhóm phân tán
 • Giao tiếp hiệu quả hơn
 • Xây dựng niềm tin
 • Họp Tiền-kế-hoạch-hoá
 • Lưu ý công tác hậu cần
 • Công cụ cộng tác phân tán

9. Scrum với quy mô lớn

 • Thử thách chính đối với quy mô lớn
 • Khung Nexus cho Scrum quy mô lớn
 • Cơ chế cộng tác trong Nexus
 • Công cụ và quy trình

 Phụ lục và chỉ mục

 • Phụ lục 1: Thuật ngữ
 • Phụ lục 2: Danh mục kiểm tra Scrum
 • Bảng chỉ mục

Xem trước

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ĐỌC THÊM

Sách

 • Beck, K. (2000). Extreme Programming explained: Embrace change. Addison-Wesley Professional.
 • Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley Professional.
 • Cohn, M. (2010). Succeeding with Agile: Software development using Scrum. Pearson Education.
 • Deemer, P., Bene eld, G., Larman, C., & Vodde, B. (2012). Scrum Căn bản – Phiên bản 2.0 (bản dịch tiếng Việt của Học viện Agile)
 • Deemer, P., Bene eld, G., Larman, C., & Vodde, B. (2012). The Scrum Primer: An introduction to agile project management with scrum. Good Agile version 2.0.
 • Deemer, P., Hazrati, N. K. V., & Bene eld, G. B. R. (2013). The Distributed Scrum Primer.
 • Kniberg, H. (2015). Scrum và XP từ các chiến hào. Bản dịch tiếng Việt của HanoiScrum (HanoiScrum.net)
 • Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business Press.
 • Ries, E. (2011). The Lean Startup. New York: Crown Business.
 • Schwaber, K. (2004). Agile project management with Scrum. Microsoft Press.
 • Schwaber, K. & Sutherland, J (2013). Hướng dẫn Scrum: Các quy tắc của trò chơi (bản dịch tiếng Việt của Học viện Agile).
 • Schwaber, K., & Sutherland, J. (2012). Software in 30 days: How Agile managers beat the odds, delight their customers, and leave competitors in the dust. John Wiley & Sons.
 • Schwaber, K., & Sutherland, J. (2015). Nexus Guide: The Definitive Guide to Nexus: The exoskeleton of scaled Scrum development.
 • Schwaber, K., & Sutherland, J. (2016). The Scrum guide-the definitive guide to Scrum: The rules of the game.

Bài báo

 • Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A leader’s framework for decision making. Harvard Business Review, 85(11), 68.
 • Sutherland, J. (2010). Agile principles and values.
  Link: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd997578.aspx.
 • Sutherland, J., Schoonheim, G., Rustenburg, E., & Rijk, M. (2008, August). Fully distributed Scrum: The secret sauce for hyperproductive offshored development teams. In Agile, 2008. AGILE’08 Conference (pp. 339-344). IEEE.
 • Takeuchi, H., & Nonaka, I. (1986). The new new product development game. Harvard Business Review, 64(1), 137-146.

Trang web